Waarom zou ik moeten instemmen met het Gegevensbeschermingsbeleid?

Om te profiteren van de aanbiedingen en promoties van de Pestana Group, vragen wij uw toestemming om communicaties te mogen sturen, via de kanalen die door de Pestana Group worden gebruikt, en deze toestemming kan vrij worden ingetrokken.

Hoe kan ik mijn rechten in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming uitoefenen?

U kunt uw rechten op toegang, rectificatie of verwijdering, beperking en overdracht van uw gegevens uitoefenen door een e-mail te sturen naar dpo@pestana.com of een aangetekende brief naar Data Privacy Grupo Pestana, Rua Jau,54-1300-314 Lissabon, Portugal Voor meer informatie kijkt u hier naar ons Privacybeleid

Wat gebeurt er als u instemt met het Gegevensbeschermingsbeleid?

De door u vrijwillig met ons gedeelde persoonsgegevens worden alleen gebruikt door ons intern of door bedrijven die namens Pestana Group werkzaamheden uitvoeren, zodat we u aanbiedingen en informatie kunnen geven die wellicht interessant zijn.